ศรีน้อย ชุ่มคำ.

การเลี้ยงสุกร / ศรีน้อย ชุ่มคำ - ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542 - 174 หน้า. : ภาพประกอบ; 29 ซม.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
สุกร--การเลี้ยง.
โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ.

636.4 / ศ463ก
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th