วารสารท่ายางสาร [วารสาร] ท่ายางสาร [วารสาร] - เพชรบุรี : เทศบาลตำบลท่ายาง, ม.ป.ป. - รายครึ่งปี - รายปี


วารสารท้องถิ่น--เพชรบุรี.
Local journal--Phetchaburi.
Thai journal.
Phetchburi--Journal.
วารสารภาษาไทย.


เพชรบุรี--เทศบาล--วารสาร.
เพชรบุรี--วารสาร.
เพชรบุรี--ท่ายาง--วารสาร.
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th