วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาฝนหลวง [ วีซีดี ] / ฝนหลวง [วีซีดี ] สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - ประจวบฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , [2549?] - 1 ดิสก์ ( 35 นาที ) : เสียง , สี ; 1/2 นิ้ว


วีซีดี
โครงการหลวง--วีซีดี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ--วีซีดี
ฝนหลวง--วีซีดี
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th