ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 665 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ / เยาวนันท์ เชฎฐรัตน์

โดย เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 778.53 ย539ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 778.53 ย539ป] (2).

Reading passages on Tourism / ยามีละ อารีสมาน

โดย ยามีละ อารีสมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.2 ย246R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910.2 ย246R] (8).

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

โดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 624 ย143ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโยลีราชมงคล, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 624 ย143ก] (2).

ซิลค์สกรีนเพื่อการศึกษา / ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์

โดย ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 764.8 ย126ซ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส จี เอ กรุ๊ป, ม.ป.ปสถานะ: No items available Special Status (2).

เยาวชนไทยไปไต้หวัน / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี

โดย สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัชรีบูรณ์การพิมพ์, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792.028 ย536] (1).

สามก๊กฉบับวณิพก กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ / ยาขอบ (นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ย231ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231ส] (2).

สามก๊กฉบับวณิพก เล่าปี่ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น / ยาขอบ(นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ย231สล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2514ชื่อเรื่องอื่น: เล่าปี่ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231สล] (3).

ศิลปะการปั้นดอกไม้จากแป้ง / เย็นจิตร วงษาลังการ

โดย เย็นจิตร วงษาลังการ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.5943 ย514ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.5943 ย514ศ] (2).
Special Status (1).

มหามงคลสมัยราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี

โดย ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.345 ย457ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.345 ย457ม] (2).

วิชาการสำรวจ / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

โดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 526.9 ย143ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทคนิค, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 526.9 ย143ว] (2).

การสำรวจเส้นทาง / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

โดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 526.9 ย143ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทคนิค, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 526.9 ย143ก] (3).

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 1999-2000 / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

โดย พิทยา ว่องกุล | โครงการวิถีทรรศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ย734 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 303.4 ย734] (3).

ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน = Viral hepatitis and prevention / ยง ภู่วรวรรณ

เลขเรียกหนังสือ: 616.36 ย113ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกณณ์มหาวิทยาลัย, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 616.36 ย113ว] (2).

บอกพระเจ้าด้วย...หิวข้าว : โลกอึกทึกกับชีวิตเล็กเล็กแห่งมหานครนิวยอร์ก / ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที

โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที.

เลขเรียกหนังสือ: 919.73 ย368บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : นาบอนอิงค์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 919.73 ย368บ] (2).

ยกเครื่องสื่อไทย / วิภา อุตมฉันท์, บรรณาธิการ

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ย112 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.23 ย112] (3).

นี่ล่ะ ยุทธ อังกินันทน์ / ยุทธ อังกินันทน์

โดย ยุทธ อังกินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2593 ย357น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.2593 ย357น] (4).

บนถนนคนทำข่าว / ยุพา เพ็ชรฤทธิ์

โดย ยุพา เพ็ชรฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ย411บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.43 ย411บ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th