ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 661 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ / เยาวนันท์ เชฎฐรัตน์

โดย เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 778.53 ย539ป] (2).

Reading passages on Tourism / ยามีละ อารีสมาน

โดย ยามีละ อารีสมาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 910.2 ย246R] (8).

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

โดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโยลีราชมงคล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 624 ย143ก] (2).

ซิลค์สกรีนเพื่อการศึกษา / ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์

โดย ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส จี เอ กรุ๊ป, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

เยาวชนไทยไปไต้หวัน / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี

โดย สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัชรีบูรณ์การพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 792.028 ย536] (1).

สามก๊กฉบับวณิพก กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ / ยาขอบ (นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231ส] (2).

สามก๊กฉบับวณิพก เล่าปี่ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น / ยาขอบ(นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2514ชื่อเรื่องอื่น: เล่าปี่ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231สล] (3).

ศิลปะการปั้นดอกไม้จากแป้ง / เย็นจิตร วงษาลังการ

โดย เย็นจิตร วงษาลังการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 745.5943 ย514ศ] (2). Special Status (1).

มหามงคลสมัยราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี

โดย ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.345 ย457ม] (2).

วิชาการสำรวจ / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

โดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทคนิค, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 526.9 ย143ว] (2).

การสำรวจเส้นทาง / ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

โดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทคนิค, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 526.9 ย143ก] (3).

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 1999-2000 / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

โดย พิทยา ว่องกุล | โครงการวิถีทรรศน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 303.4 ย734] (3).

ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน = Viral hepatitis and prevention / ยง ภู่วรวรรณ

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกณณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 616.36 ย113ว] (2).

บอกพระเจ้าด้วย...หิวข้าว : โลกอึกทึกกับชีวิตเล็กเล็กแห่งมหานครนิวยอร์ก / ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที

โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : นาบอนอิงค์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 919.73 ย368บ] (2).

ยกเครื่องสื่อไทย / วิภา อุตมฉันท์, บรรณาธิการ

โดย วิภา อุตมฉันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 302.23 ย112] (3).

นี่ล่ะ ยุทธ อังกินันทน์ / ยุทธ อังกินันทน์

โดย ยุทธ อังกินันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.2593 ย357น] (4).

บนถนนคนทำข่าว / ยุพา เพ็ชรฤทธิ์

โดย ยุพา เพ็ชรฤทธิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 070.43 ย411บ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th