ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 462 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมประชาธิปไตย / ดวงพร เพียรสนอง

โดย ดวงพร เพียรสนอง.

เลขเรียกหนังสือ: 312.8 ด211ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์), ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 312.8 ด211ว] (1).

วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงแรุณ กนกพงศ์ชัย

โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 327.593051 ส966ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 327.593051 ส966ว] (2).

คำสอนของ ต.เต่า / สิรนุช อาชวนิจกุล

โดย สิรนุช อาชวนิจกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส729ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครอบครัวอาชวนิจกุล, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158 ส729ค] (1).

ไผ่ไหวชายน้ำ / ชัยชนม์

โดย ชัยชนม์.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ช376ผ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์พริ้นติ้ง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170.44 ช376ผ] (1).

เพียงภาพฝัน / ชัยชนม์

โดย ชัยชนม์.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ช376พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ ; ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170.44 ช376พ] (1).

คู่มือผู้สูงอายุ : ฉบับเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (เตรียมตัวก่อนเกษียณการงาน) / โดย บรรลุ ศิริพานิช

โดย บรรลุ ศิริพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 บ184ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0438 บ184ค] (2).

ความจริงของชีวิต / ณัฐชยา อุ่นสกุล

โดย ณัฐชยา อุ่นสกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 113.8 ณ322ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 113.8 ณ322ค] (1).

ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ

โดย เฉก ธนะสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ฉ361ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 44ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ฉ361ท] (1).

ส้นทางสายดอกไม้ / บุษกร เมธางกูร

โดย บุษกร เมธางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 บ672ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ต้นบุญ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ672ส] (1).

พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี / พศิน อินทรวงค์

โดย พศิน อินทรวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ479พ 2555 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ479พ 2555] (1).

อยู่อย่างมีคุณค่า / ชูชัย ศุภวงศ์, บรรณาธิการ

โดย ชูชัย ศุภวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 อ475 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0438 อ475] (1).

คู่มือพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต ระดับก่อนประถมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0114 คพ695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0114 คพ695] (1).

น่านึกนัก / พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์

โดย พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ358น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ358น] (3).

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 ค734 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0438 ค734] (1).

คู่มือผู้สูงอายุ เรื่องการบริหารร่างกาย / แปลและเรียบเรียงโดย ประพจน์ เภตรากาศ

โดย ประพจน์ เภตรากาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 613.71 ป297ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.71 ป297ค] (1).

บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาผู้ต้องขัง / เรียบเรียง, เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์

โดย เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 365.6 จ766บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 365.6 จ766บ] (2).

รวย ซะ ให้ เข็ด = How to be wildly wealthy fast/ แซนดี้ ฟอร์สเตอร์ เขียน ; พรพิมล ลิ่มเจริญ แปล

โดย ฟอร์สเตอร์, แซนดี้ | พรพิมล ลิ่มเจริญ [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: 332.024 ฟ177ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พลัสเพรส, 2552ชื่อเรื่องอื่น: How to be wildly wealthy fast.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 332.024 ฟ177ร] (1).

คนทำทาง : 30 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / อินทิรา วิทยสมบูรณ์ และ จุฬาภรณ์ ถาวร

โดย อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | จุฬาภรณ์ ถาวร | มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 361.7632 อ745ค 2554 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 361.7632 อ745ค 2554] (1).

การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University / กริช ภัทรภาคิน, สุนันทา แก้วสุข

โดย กริช ภัทรภาคิน | สุนันทา แก้วสุข.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 307.3 ก244ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 307.3 ก244ก 2558] (1).

ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ463ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 346ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2544ชื่อเรื่องอื่น: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ463ธ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th