ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 452 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เส้นด้ายปลายนิ้วก้อย / ณิชา

โดย ณิชา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.2 ณ432ส] (1).

คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก = The magic of thinking big / โดย David J. Schwartz ; เรียบเรียงโดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

โดย ชวอร์ต, เดวิด เจ | นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554ชื่อเรื่องอื่น: The magic of thinking big.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ทำบุญอย่างไรให้ถึงผู้ล่วงลับ / แพรทองน้อย

โดย แพรทองน้อย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ961ท] (3).

272 พุทธสุภาษิต บทละทิ้งความชั่วทั้งปวง / จรี เปรมศรีรัตน์

โดย จรี เปรมศรีรัตน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ168ส] (3).

ความสุขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ / "ผมอยู่ข้างหลังคุณ"

โดย "ผมอยู่ข้างหลังคุณ".

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฟร์ เล็ตเตอร์ เวิร์ด, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ผ181ค] (1).

ธรรมะเตือนตน / สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

โดย สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 294.308 ส263ธ] (2).

ชีวิต...เปลี่ยนได้แต่ไม่รับคืน / ว.แหวน

โดย ว.แหวน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ว111ช] (2).

"ให้" หัวใจแห่งความสำเร็จ / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา, แปลและเรียบเรียง

โดย ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 ห921] (3).

ความสุขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ / "ผมอยู่ข้างหลังคุณ"

โดย "ผมอยู่ข้างหลังคุณ".

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฟร์ เล็ตเตอร์ เวิร์ด, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ผ181ค 2554/2] (2).

วันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์รี = Tuesdays with Morrie / Mitch Albom, เขียน ; อมรรัตน์ โรเก้, แปลและเรียบเรียง

โดย อัลบอม, มิตช์ | อมรรัตน์ โรเก้ [ผู้แปลและเรียบแรียง].

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Tuesdays with Morrie.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 อ571ว] (1).

สสารตะวันตกและตะวันออก = Matter of Western and Eastern / นันทพร วรกุล

โดย นันทพร วรกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส. การพิมพ์, 2554ชื่อเรื่องอื่น: Matter of Western and Eastern.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 น419ส] (1).

หอมกลิ่นกรุงเทพฯ / ประทุมพร วัชรเสถียร ; สุธาทิพย์ โมราลาย, เรียบเรียง

โดย ประทุมพร วัชรเสถียร | สุธาทิพย์ โมราลาย [ผู้เรียบเรียง] | มูลนิธิงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 ป281ห 2552/2] (1).

ความสุขที่สร้างได้/ ปราโมทย์ ประสาทกุล...[และคนอื่นๆ]

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ค181] (1).

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2554 ความสุข...สร้างได้ / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ?] : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, [2554?]ชื่อเรื่องอื่น: บัญญัติสุข 10 ประการ | ความสุข...สร้างได้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ศ332บ] (1).

ฉันจะเล่าให้ฟัง / เขียน เยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ; บรรณาธิการ อัญญารัตน์ อ่อนสุทธิ, ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช

โดย อัญญารัตน์ อ่อนสุทธิ [บรรณาธิการ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 390.9593 ฉ251] (1).

ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม / กระแส ชนะวงศ์

โดย กระแส ชนะวงศ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บี มีเดีย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ก234ค] (1).

ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน / หลักแก้ว อัมโรสถ

โดย หลักแก้ว อัมโรสถ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ห321ป] (2).

เหตุเกิดจากความรัก / เรียบเรียงโดย Ying LeoLino

โดย หญิง ลีโอลิโน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรสาคร : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น เพรส, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 152.41 ญ125ห] (1).

ผมจะเป็นคนดี : ก่อร่างสร้างธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ / วิกรม กรมดิษฐ์ เขียน ; ประภัสสร เสวิกุล เรียบเรียง

โดย วิกรม กรมดิษฐ์ | ประภัสสร เสวิกุล [ผู้เรียบเรียง].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ผมจะเป็นคนดี จากหนึ่งสลึงถึงหมื่นล้าน : ก่อร่างสร้างธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.8593 ว495ผ] (1).

การสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน = Creating sustainble world peace / สุจิตรา อ่อนค้อม

โดย สุจิตรา อ่อนค้อม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Creating sustainble world peace.สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th