ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล

โดย สุเมธ ตันติเวชกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส843ต] (2). Items available for reference: [Call number: 923.1593 ส843ต] (1).

108 มงคลพระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ

โดย องอาจ จิระอร [บรรณาธิการ ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดมงคลพระบรมราโชวาท | 108 มงคลพระบรมราโชวาท เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.915 ห159 2559] (1).

เดินสู่อิสรภาพ / ประมวล เพ็งจันทร์

โดย ประมวล เพ็งจันทร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 294.3444 ป349ด] (7). Items available for reference: [Call number: CD-ROM 294.3444 ป349ด] (1).

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ / ประมวล เพ็งจันทร์

โดย ประมวล เพ็งจันทร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550ชื่อเรื่องอื่น: ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทองประจำปี 2550 การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ป349ก] (2). Items available for reference: [Call number: CD-ROM 294.32 ป349ก] (1).

รายงานประจำปี... / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2555-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: อ 305.26 ม686ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th