ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 332 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมประชาธิปไตย / ดวงพร เพียรสนอง

โดย ดวงพร เพียรสนอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์), ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 312.8 ด211ว] (1).

วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงแรุณ กนกพงศ์ชัย

โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 327.593051 ส966ว] (2).

คำสอนของ ต.เต่า / สิรนุช อาชวนิจกุล

โดย สิรนุช อาชวนิจกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครอบครัวอาชวนิจกุล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ส729ค] (1).

ไผ่ไหวชายน้ำ / ชัยชนม์

โดย ชัยชนม์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์พริ้นติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 170.44 ช376ผ] (1).

เพียงภาพฝัน / ชัยชนม์

โดย ชัยชนม์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ ; ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 170.44 ช376พ] (1).

คัมภีร์ชีวิต / สันติ เสวตวิมล

โดย สันติ เศวตวิมล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บีไบร์ท, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 ส583ค 2557] (1).

โคตรชเลียร์ / ใบไผ่เขียว (นามแผง)

โดย ใบไผ่เขียว.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านทองคำ, 2544?สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 บ941ค] (1).

เรื่องดีคนดี

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันครอบครัวรักลูก, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.8 ร852] (1).

โอโซนความสุข / วิทยา นาควัชระ

โดย วิทยา นาควัชระ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Goodbook, 2547สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ว582อ] (1).

เส้นด้ายปลายนิ้วก้อย / ณิชา

โดย ณิชา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.2 ณ432ส] (1).

ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม / กระแส ชนะวงศ์

โดย กระแส ชนะวงศ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บี มีเดีย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158 ก234ค] (1).

คนเก่งรู้จักก้าว / อ้อม ประนอม

โดย อ้อม ประนอม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 อ451ค] (1).

หล่อเลี้ยงใจ / ว.สุริยะไชย

โดย ว.สุริยะไชย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 ว111ห 2546] (1).

ความจริงของชีวิต / ณัฐชยา อุ่นสกุล

โดย ณัฐชยา อุ่นสกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ

โดย เฉก ธนะสิริ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 44ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ฉ361ท] (1).

ส้นทางสายดอกไม้ / บุษกร เมธางกูร

โดย บุษกร เมธางกูร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ต้นบุญ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ672ส] (1).

พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี / พศิน อินทรวงค์

โดย พศิน อินทรวงค์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ479พ 2555] (1).

คู่มือพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต ระดับก่อนประถมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.0114 คพ695] (1).

บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาผู้ต้องขัง / เรียบเรียง, เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์

โดย เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 365.6 จ766บ] (2).

คนทำทาง : 30 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / อินทิรา วิทยสมบูรณ์ และ จุฬาภรณ์ ถาวร

โดย อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | จุฬาภรณ์ ถาวร | มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 361.7632 อ745ค 2554] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th