ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 460 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ไผ่ไหวชายน้ำ / ชัยชนม์

โดย ชัยชนม์.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ช376ผ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์พริ้นติ้ง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170.44 ช376ผ] (1).

เพียงภาพฝัน / ชัยชนม์

โดย ชัยชนม์.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ช376พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ ; ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170.44 ช376พ] (1).

ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ

โดย เฉก ธนะสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ฉ361ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 44ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ฉ361ท] (1).

ส้นทางสายดอกไม้ / บุษกร เมธางกูร

โดย บุษกร เมธางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 บ672ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ต้นบุญ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ672ส] (1).

คู่มือผู้สูงอายุ : ฉบับเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (เตรียมตัวก่อนเกษียณการงาน) / โดย บรรลุ ศิริพานิช

โดย บรรลุ ศิริพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0438 บ184ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0438 บ184ค] (2).

น่านึกนัก / พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์

โดย พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ358น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ358น] (3).

คุณค่าชีวิต / เขียนโดย ; ระวี ภาวิไล

โดย ระวี ภาวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ร268ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (แก้ไข)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170.44 ร268ค] (1).

วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมประชาธิปไตย / ดวงพร เพียรสนอง

โดย ดวงพร เพียรสนอง.

เลขเรียกหนังสือ: 312.8 ด211ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์), ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 312.8 ด211ว] (1).

ธรรมะติดปีก / ว.วชิรเมธี

โดย ว. วชิรเมธี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ว111ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ว111ธ] (1).

อนุภาพความเพียร / รวบรวมเรียบเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ

โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ธ292อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ธ292อ] (1).

วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงแรุณ กนกพงศ์ชัย

โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 327.593051 ส966ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 327.593051 ส966ว] (2).

รอบรู้ครอบครัวเร่งรัดคุณธรรม / ว. ศิริชัย, รวบรวมเรียบเรียง

โดย ว. ศิริชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 179.9 ว111ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุภา, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 179.9 ว111ร] (1).

คำสอนของ ต.เต่า / สิรนุช อาชวนิจกุล

โดย สิรนุช อาชวนิจกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส729ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครอบครัวอาชวนิจกุล, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158 ส729ค] (1).

ร่มไม้และเรือนใจ / พระไพศาล วิสาโล

โดย พระไพศาล วิสาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 พ355ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3144 พ355ร] (1).

ดับทุกข์ใจด้วยโอสถพระพุทธเจ้า / นิโรธ จิตวิสุทธิ์

โดย นิโรธ จิตวิสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 น662ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิง, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 น662ด] (1).

โชคดี มีมงคล / สายฝน ศิลปพรหม

โดย สายฝน ศิลปพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส661ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ส661ช] (1).

ธนาคารความสุข / พิทยากร ลีลาภัทร

โดย พิทยากร ลีลาภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ671ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ671ธ] (1).

จิตสดใสแม้กายพิการ / กำพล ทองบุญนุ่ม

โดย กำพล ทองบุญนุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.908 ก581จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.908 ก581จ] (1).

ข้ามกระแส / กำพล ทองบุญนุ่ม

โดย กำพล ทองบุญนุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ก581ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ก581ข] (1).

เรียนรู้จากธรรมชาติ / พระชาญชัย อธิปญฺโญ

โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ323ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ออฟเซ็ท, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ323ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th