ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กฎแห่งกรรม / หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

โดย ประสิทธิ์ ถาวโร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ชลบุรี] : มูลนิธิหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป413ก] (1).

คู่มือปฏิบัติธรรม / หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

โดย ประสิทธิ์ ถาวโร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป413ค] (1).

แก่นพระพุทธศาสนา / หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

โดย ประสิทธิ์ ถาวโร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป413ก] (1).

เกิดมาศึกษาธรรมะ / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 ก111ก] (1).

พุทธัมสงฆ์ พุทธ ธรรม สงฆ์ / พระหล้า เขมปัตโต

โดย พระหล้า เขมปตโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ414พ] (1).

จิตอิสระ / อมรา มลิลา

โดย อมรา มลิลา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ; [2546?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 อ293จ] (1).

ปฏิบัติธรรมคำกลอนสอนใจให้ดับทุกข์ มรดกธรรม / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฎิบัติธรรม เขาสวนหลวง ราชบุรี , 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ป 2534] (1).

ธรรมพเนจร / โดยพระอาจารย์จันทา ถาวโร

โดย จันทา ถาวโร ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 จ243ธ] (1).

ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ / พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

โดย พระมั่น ภูริทัตโต.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ358ข] (1).

อาหารกาย-อาหารใจของเมืองสหกรณ์ / โดย พระพิสาลพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร)

โดย พระพิสาลพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ352อ] (1).

คู่มือปฏิบัติธรรม (ฉบับพิเศษ) / โดย กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127คฉ] (1).

สุดสายธรรม : บันทึกธรรมะและเรื่องราวของหลวงพ่อชา สุภัทโท / โดย หลวงปู่

โดย หลวงปู่.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ห313ส] (1).

สู่ชีวิตเนกขัมมะ / วิมุตติยาลัย

โดย วิมุตติยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิปัสสนาวิมุตติยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ว675ส] (1).

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา = Buddhis questions and answers

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2536-สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ค356] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th