ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ / พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมปนโน)

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3 พ336ร] (1).

ธรรมประทานพร / เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ

โดย เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บี.เอส.ดี. การพิมพ์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 ก814ธ] (2).

คู่มือปฏิบัติธรรม (ฉบับพิเศษ) / โดย กนฺตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: อศ 294.35 ก127คพ] (3).

จูงมือลูกเดิน : คำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ / โดย ป. เจริญธรรม

โดย ป. เจริญธรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 3 พ.ศ. เดียวกันประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป111จ] (2).

มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / โดย ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ม] (1).

บารมีธรรม สู่ความสำเร็จ (จากพุทธการธรรมทีปนี)

โดย ชมรมกัลยาณธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 บ294] (3).

เที่ยวไปในกายนคร ดีกว่าทัศนาจรภายนอก [วีซีดี ] /สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม(ถำชี)

โดย สำนักปฏิบัตธรรม ศิริธรรม (ถ้ำชี).

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม(ถำชี), สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0016/50] (1).

ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ท] (1).

พระธรรมเทศนา / พระปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346พ] (2).

ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม /œcโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

โดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ383ธ] (1).

วิมุตติมรรค พระปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา , 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ว] (1).

วิถีแห่งความรู้แจ้ง ฉบับรวมเล่ม

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ฉบับปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ว577] (1).

ภาวนาภาษาธรรม / คงศักดิ์ ตันไพจิตร

โดย คงศักดิ์ ตันไพจิตร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ค114ภ] (1).

คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ831ค 2549] (2). Checked out (1).

คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ831คม [2551]] (3).

คู่มือปฏิบัติธรรม / กนฺตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนฺตสิริ ภิกฺขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศิริธรรม, 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค 2551] (3).

สติสู่สันติสุข / ของ หลวงพ่อเสือ

โดย หลวงพ่อเสือ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทพประทานการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ห313ส] (1).

คู่มือปฏิบัติธรรม / กนฺตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127คม] (2).

อักษรสาส์นจากการปฏิบัติธรรม

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 อ468] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th