ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา / ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์

โดย ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปราณี สำเริงราชย์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ช912ห] (2).

บุญญกิริยาวัตถุ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ วันทนา ทิพวัลย์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ | วันทนา ทิพวัลย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส755บ] (1).

วิธีฝึกปฏิบัติธรรม : ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ / เอกชัย จุละจาริตต์

โดย เอกชัย จุละจาริตต์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 อ873ว] (1).

ประทีปส่องชีวิต / อริโย ภิกขุ

โดย อริโย ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชัยนาท : สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 อ398ป] (1).

วิถีแห่งบัวบาน : บทภาวนาเพื่อการบำบัดและการเปลี่ยนแปร = The blooming of a lotus : guided meditation exercises for healing & transformation / ติช นัท ฮันห์ ; สุภาพร พงศ์พฤกษ์, แปล

โดย นัท ฮันห์, ติช | สุภาพร พงศ์พฤกษ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 น398ว] (1).

มงคลชีวิต : ฉบับ ทางก้าวหน้า / เรียบเรียงโดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

โดย พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ411ม] (1).

สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม / โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือเรียนธรรม, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ธ641ส] (1).

เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ349ช] (1).

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับคัดสรร / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3122 ด319ต 2552] (3).

ดูจิตปีแรก / สันตินันท์ (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช)

โดย สันตินันท์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ส583ด 2552/3] (2).

เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่สิบห้าประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ349ช 2553] (1).

ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บรูส อีแวนส์ ; แปล

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 122ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2553ชื่อเรื่องอื่น: A constitution for living.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ349ธน] (1).

ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขปและภาคผนวก / สุจินต์ บริหารวนเขตต์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส755ป] (1).

ธรรมเพื่อชีวิต

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.315 ธ321] (1).

คู่มือปฏิบัติอานาปานสติ 16 ขั้น / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 พ831ค] (2).

คู่มือการฝึกสมถวิปัสสนาแบบต่อเนื่อง / โดย กนตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำชี, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127คก] (3).

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน / โดยพระมหาวีระ ถาวโร

โดย พระมหาวีระ ถาวโร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2553?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ358ค] (1).

พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถร) วัดเขาสุกิม จันทบุรี / ดำรงธรรม, เรียบเรียง

โดย ดำรงธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.363 ด493พ] (1).

ปณิธาน = Panidhana / ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Panidhana.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ป148] (2).

ตามรอยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํงสี) / อำแดง บางกอกน้อย

โดย อำแดง บางกอกน้อย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 อ679ต] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th