ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บุญญกิริยาวัตถุ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวันทนา ทิพวัลย์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ | วันทนา ทิพวัลย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, [2553?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส755บ 2553] (1).

เวลาคือการเปลี่ยนแปลง / เขมานันทะ

โดย เขมานันทะ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ข661ว] (1).

ธรรมะดัดจริต / อมรา สินทวีวงศ์ (พงศานรากุล)

โดย อมรา สินทวีวงศ์ (พงศานรากุล).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 อ293ธ] (1).

สอนเดินจงกรม / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

โดย พระมิตซูโอะ คเวสโก.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายา โคตมี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ358ส] (1).

ปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว / กำพล ทองบุญนุ่ม

โดย กำพล ทองบุญนุ่ม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก581ป] (1).

ชีวิตไม่ใช่ของเล่น ; จงอย่าทำเล่นเล่นกับชีวิต / [ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง]

โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุภา, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ธ641ช] (1).

คลายปม / ชยสาโร ภิกขุ

โดย พระชยสาโร (ชิเวอร์ตัน, ฌอน).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนทอสี เพื่อกองทุนสื่อธรรมะ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ323ค] (2).

จิตว่างคือทางดับทุกข์ / โดย ปิยพงศ์ ปิยพงศ์วิวัฒน์

โดย ปิยพงศ์ ปิยพงศ์วิวัฒน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ป619จ] (2).

เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 22ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ349ช 2554] (1).

ดูจิตปีแรก / สันตินันท์ (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช)

โดย สันตินันท์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ส583ด] (1).

เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์ / โดย พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.9)

โดย พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.9).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ344บ] (2).

พัฒนาจิตเพื่อสู้ภัยเศรษฐกิจด้วยสติปฏิฐาน 4 / โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์

โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา, [2556?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 พ336พ] (1).

โพธิปักขิยธรรม / โดย พระคันธสาราภิวงศ์

โดย พระคันธสาราภิวงศ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ322พ] (2).

จิตเป็นอมตะ / หวีด บัวเผื่อน

โดย หวีด บัวเผื่อน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : oupapyrus@yahoo.com, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ห369จ] (1).

จิตที่พ้นจากทุกข์ / หวีด บัวเผื่อน

โดย หวีด บัวเผื่อน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาปิรุส พับลิเคชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ห369จ] (1).

วิธีสร้างบุญบารมี / พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา, [2555?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส243ว 2555] (1).

สามชั่วโมง บรรลุธรรม / บัญชา ตั้งวงษ์ไชย

โดย บัญชา ตั้งวงษ์ไชย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ253ส] (1).

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับ อยู่สบาย ไปสบาย / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3122 ด319ต 2553] (2).

บันทึกดูจิต ; ตอน หัดรู้...หัดดู / สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

โดย สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุภา, 2551ชื่อเรื่องอื่น: บันทึกดูจิต ตอน หัดรู้ หัดดู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส853บ] (1).

มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ / วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์, เรียบเรียง

โดย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 294.304 ว848ม] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th