ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทุกข์ไม่ไปหรือเราไม่ปล่อย / ว. วชิรเมธี

โดย ว. วชิรเมธี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สัปปายะ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 294.3144 ว111ท 2557] (1).

เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม / เปสโลภิกขุ

โดย เปสโลภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 294.3444 ป749ม] (1).

รื่นนมย์ในธรรม / รักษ์มนัญญา สมเทพ

โดย รักษ์มนัญญา สมเทพ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : beBRiGHT, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ร294ร] (3).

สติล้น พ้นทุกข์ / เรื่อง/ภาพประกอบ วีระกิจ อัชรีวงศ์ไพศาล

โดย วีระกิจ อัชรีวงศ์ไพศาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : A Thing, 2556ชื่อเรื่องอื่น: หมื่นตา ธรรมะ สติล้น พ้นทุกข์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 294.3444 ว842ส] (1).

โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ... ก็หายได้ / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนำใจ, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ336ร] (1).

โดย พระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท), พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทโท) 2461-2535, ฝึกจิตให้มีกำลัง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ355ฝ 2555] (2).

สร้างฐาน สู่ยอด : ธรรมสำหรับฆราวาส / พระชาญชัย อธิปญฺโญ

โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ธรรมสำหรับฆราวาส.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ32ส 2558] (1).

จิตตวิชา : หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ / พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

โดย พระลี ธมฺมธโร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 พ386จ 2553] (1).

เพชรแห่งธรรม / หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 ห313พ 2547] (1).

สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 / สุภีร์ ทุมทอง

โดย สุภีร์ ทุมทอง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส839ส 2558] (1).

ปฏิบัติธรรม (ทำไม?-อย่างไร?) / สุรพล ไกรสราวุฒิ

โดย สุรพล ไกรสราวุฒิ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส852ป 2559] (1).

ศีล 5 กำเนิดสรรพสัตว์ / ฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์

โดย ฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ฉ141ศ 2558] (3).

ประกายส่องใจ / พระคันธสาราภิวงศ์

โดย พระคันธสาราภิวงศ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : ศูนย์วิปัสสนาวัดท่ามะโอ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ322ป 2555] (2).

รวมคำบรรยายเกี่ยวกับวิปัสสนากัมมัฏฐาน / โดย พระมหาไสว ญาณวีโร

โดย พระมหาไสว ญาณวีโร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ358ร 2559] (1).

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น / พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ537ส 2558] (1).

ใหม่แกะกล่อง / โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3443 ธ641ห 2555] (1).

ความสงบอันประเสริฐ / พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ418ค 2559] (1).

ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ท 2552] (1).

มรดกธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี / อริโย ภิกขุ

โดย อริโย ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชัยนาท : พรเทพการพิมพ์, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 อ398ม 2558] (1).

โพชฌงค์ 7 / สุภีร์ ทุมทอง

โดย สุภีร์ ทุมทอง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส839พ 2560] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th