ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช, สุรพต สายพานิช, อนุชา อารีพรรค

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช | สุรพล สายพานิช | อนุชา อารีพรรค.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ห313น 2555] (1).

สัมมาทิฎฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส615] (1).

ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ต] (1).

จิตนี้คืออะไร / พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), 2461-2535.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ355จ 2555] (2).

สงบจิตได้ปัญญา / พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

โดย พระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท), 2461-2535.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ355ส 2555] (2).

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และมุตโตทัย

โดย ชมรมกัลยาณธรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.363 ป372 2557] (1).

ใจเป็นสัปปายะ / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

โดย พระสงบ มนสฺสนฺโต | มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ399จ 2556] (2).

ธงธรรม / พระอาจารย์สงบ มนสสนโต

โดย พระสงบ มนสฺสนฺโต | มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ399ธ 2558] (2).

ภูมิจิตภูมิธรรม / พระอาจารย์สงบ มนสสนโต

โดย พระสงบ มนสฺสนฺโต.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ399ภ 2558] (2).

ปลูกดอกบัวที่ใจ / โดย พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต

โดย พระสงบ มนสฺสนฺโต | มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ399ป 2557] (2).

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 พ349ส] (1).

คู่มือปฏิบัติธรรมและเคล็ดลับการฝึกจิต / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127คป] (1).

เคล็ดลับการฝึกจิต / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2529สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค] (1).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์ 2542สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก126ค] (1).

วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน / สิริอัญญา

โดย สิริอัญญา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส732ว] (1).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนฺตสิริ ภิกขุ

โดย กนฺตสิริ ภิกฺขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค] (1).

คู่มือพุทธมามกะ ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว)

โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ356ค] (1).

ส้นทางสายดอกไม้ / บุษกร เมธางกูร

โดย บุษกร เมธางกูร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ต้นบุญ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ672ส] (1).

เสียงธรรมจากพระโอษฐ์ : 108 คาถา อมตพจนาจากพระไตรปิฎก / พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

โดย พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์.

ครั้งที่พิมพ์: การปฏิบัติธรรมประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 พ358ส] (1).

ปิดเทอม...เปิดธรรม อรหันต์ซัมเมอร์ / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ; จิรพล รังสูงเนิน, ภาพประกอบ

โดย จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 จ423ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th