ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ดั่งสายน้ำไหล / เขมานันทะ

โดย เขมานันทะ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ข661ด] (1).

ปฏิบัติธรรมคำกลอนสอนใจให้ดับทุกข์ มรดกธรรม / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ป 2526] (1).

แนะแนวการปฏิบัติธรรม / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก111น] (1).

ธรรมปฏิบัติ / พระพิศาลพัฒนาทร (ทร จิตตถาวโร)

โดย พระพิศาลพัฒนาทร (ทร จิตตถาวโร).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ464ธ] (2).

100 ปี ท่าน ก. เขาสวนหลวง (พ.ศ. 2444-2544)

โดย สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ร191] (1).

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ท378] (1).

หูตั้งคือใคร ? / มาลี สร้อยพิสุทธิ์, วนิดา สร้อยพิสุทธิ์

โดย มาลี สร้อยพิสุทธิ์ | วนิดา สร้อยพิสุทธิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงดีการพิมพ์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 ม513ห] (3).

สติ ด้วยภาษาง่ายๆ = Mindfulness in Plain English / ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชวาลา เธียรธนู.

โดย ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ | ชวาลา เธียรธนู.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : จันวาณิชย์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ภ381ส] (1).

ปุจฉา - วิสัชนา ว่าด้วยการปฏิบัติธรรม / พระลี ธัมมธโร

โดย พระลี ธัมมธโร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพศาลศิลป์การพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ386ป] (2).

ธรรมนูญชีวิต / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมวันทร์การพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ335ธ] (2).

แนะแนวการปฏิบัติธรรม / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111น 2540] (1).

ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ / พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมปนโน)

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ337ร] (2).

มงคลชีวิต ฉบับ "ธรรมทายาท" / พระสมชาย ฐานวุฒโฒ

โดย พระสมชาย ฐานวุฑโฒ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บีเอ็นเค อินเตอร์เนชั่นแนล, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ413ม] (2).

หัวใจพระพุทธศาสนา / ทองใบ ศรีตาลอ่อน

โดย ทองใบ ศรีตาลอ่อน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร.พ. มหามกุฏราชวิทยาล้ย , 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ท278ห] (1).

ธรรมนูญชีวิต / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 พ330ธ] (1).

เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม / ว้ลย์ นานายน

โดย วัลย์ นานายน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุรพงษ์ เขียวสุทธิ , 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.344 ว443ก] (1).

คู่มือปฏิบัติธรรม / สำนักปฏิบัตธรรม ศิริธรรม (ถ้ำชี)

โดย สำนักปฏิบัตธรรม ศิริธรรม (ถ้ำชี).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส636ค] (1).

ประชุมบทสวดมนต์แปล คู่มือการปฏิบัติธรรม / ก.เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก111ป] (1).

วิมุตติธรรม / ปิยทัสสี ภิกขุ

โดย ปิยทัสสี ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงและขยายความ)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป619ว] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th