ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สงบกิเลส / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 297.32 ก137ส] (1).

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 30ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธฑรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ335ป] (1).

คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ831ค] (1).

แนวทางเจริญวิปัสสนา 1- 10 / สุจินต์ บริหารวนเขตต์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส726น] (1).

หนังสือสัจจธรรมแนะแนวทางประพฤติปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองที่ถูกต้อง / พระครูปลัดจำลอง ธาราไทย

โดย พระครูปลัดจำลอง ธาราไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. : 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ323ห] (1).

สัจจะแห่งชีวิต ของโพธิรักษ์ / กอบชัย เวชพานิช ( และคนอื่นๆ... )

โดย กอบชัย เวชพานิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พุทธบูชาการพิมพ์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 920.02 ส547] (1).

ปฏิบัติธรรมคำกลอนสอนใจให้ดับทุกข์ / ก.เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ป 2527] (1).

โรคที่พึ่งตนเองได้ / อมรา มลิลา

โดย อมรา มลิลา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : พลพันธ์การพิมพ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 อ293ร] (1).

เมตตา / สุจินต์ บริหารวนเขตต์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.344 ส755ม] (1).

บุญกิริยาวัตถุ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์, วันทนา ทิพยวัลย์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ | วันทนา ทิพยวัลย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส755บ] (1).

อายุยืน อย่างมีคุณค่า / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 47ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ335ป] (1). Items available for reference: [Call number: 294.35 พ335ป] (1).

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543ชื่อเรื่องอื่น: พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.363 ห452] (1).

ถนนสายอริยะ / เจ้าเงาะ

โดย เจ้าเงาะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 จ727ถ] (3).

ตามรอยพระอรหันต์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ831ต 2530] (1).

คู่มือการปฏิบัติธรรม / หลวงพ่ออิสระมุนี

โดย หลวงพ่ออิสระมุนี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใบไม้ในกำมือ, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 ห313ส] (1).

นิพพานจุดหมายปลายทางของชีวิต / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตัมมโย, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ839] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 3 (ฉบับพิเศษ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวันฃณการพิมพ์, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th