ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ346ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ท] (1).

วิมุตติมรรค พระปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ346ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา , 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ว] (1).

ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ346ท 2552 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ท 2552] (1).

พระธรรมเทศนา / พระปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ346พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346พ] (2).

ประทีปส่องธรรม / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ346ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ346ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th