ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
จิตอิสระ / อมรา มลิลา

โดย อมรา มลิลา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 อ293จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ; [2546?]สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 อ293จ] (1).

พุทโธโลยี : ธัมโมวาท 599 คติธรรมนำชีวิตสู่ความสุข / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม)

โดย พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ384พธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาประกาศ, 2544สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.32 พ384พธ] (1).

เคล็ดลับการฝึกจิต / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก127ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2529สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค] (1).

พระในบ้าน / โดย คุณแม่สิริ กรินชัย, พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน

โดย สิริ กรินชัย, 2460- | ทองคำ ศรีโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส731พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, [2546?]สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 ส731พ] (1).

ศิริธรรม / โดย กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก335ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ก335ศ] (1).
Items available for reference: [Call number: 294.34 ก335ศ] (1).

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 47ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ335ป] (1).
Items available for reference: [Call number: 294.35 พ335ป] (1).

ราชสังวรญาณปูชา : อบรมธรรมปฏิบัติ สมาธิภาวนา / พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

โดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ383ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: (กรุงเทพฯ) : ชมรมพุทธศาสน์, 2538สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ383ร] (2).

ตามรอยพระอรหันต์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ต 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2530สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ831ต 2530] (1).

คู่มือการปฏิบัติธรรม / หลวงพ่ออิสระมุนี

โดย หลวงพ่ออิสระมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ห313ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใบไม้ในกำมือ, 2544สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 ห313ส] (1).

นิพพานจุดหมายปลายทางของชีวิต / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ839 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตัมมโย, ม.ป.ปสถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ839] (1).

เกิดมาศึกษาธรรมะ / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก111ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2544สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 ก111ก] (1).

พุทธัมสงฆ์ พุทธ ธรรม สงฆ์ / พระหล้า เขมปัตโต

โดย พระหล้า เขมปตโต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ414พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 พ414พ] (1).

ธรรมพเนจร / โดยพระอาจารย์จันทา ถาวโร

โดย จันทา ถาวโร ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 จ243ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล, [2546?]สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.35 จ243ธ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th