ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สงบกิเลส / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 297.32 ก137ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 297.32 ก137ส] (1).

ทางสงบ / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสาร).

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ส243ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส243ท] (1).

โสฬสปัญหา / มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ส993 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส993] (1).

เข้าสู่แดนอวกาศ ของจิตของธรรม : เทศน์อบรมพระ / พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน)

โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ367ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ367ข] (1).

เคล็ดลับการฝึกจิต / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก127ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2529สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค] (1).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก126ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์ 2542สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก126ค] (1).

ศิริธรรม / โดย กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก335ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ก335ศ] (1).
Items available for reference: [Call number: 294.34 ก335ศ] (1).

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 ห452 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543ชื่อเรื่องอื่น: พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.363 ห452] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 3 (ฉบับพิเศษ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ก126ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวันฃณการพิมพ์, 2540สารสนเทศออนไลน์: [ cover & content ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

แก้วตา-ขวัญใจ (บุคคลหาได้ยาก) / พูลศรี เจริญพงษ์, เรียบเรียง.

โดย พูลศรี เจริญพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 พ854ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 พ854ก] (1).

เที่ยวไปในกายนคร ดีกว่าทัศนาจรภายนอก [วีซีดี ] /สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม(ถำชี)

โดย สำนักปฏิบัตธรรม ศิริธรรม (ถ้ำชี).

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0016/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม(ถำชี), สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0016/50] (1).

คู่มือปฏิบัติธรรม / กนฺตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนฺตสิริ ภิกฺขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก127ค 2551 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศิริธรรม, 2551สารสนเทศออนไลน์: หน้าปกและสารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค 2551] (3).

คู่มือปฏิบัติธรรม / กนฺตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก127คม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2551สารสนเทศออนไลน์: หน้าปกและสารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127คม] (2).

รวมธรรมะ / พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

โดย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ร156] (3).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อุบาสิกาเอ่ง เพียรธรรม เป็นกรณี พิเศษ ณ เมรุ วัดเพรียง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2542 / จัดทำโดย พระครูสถิตพจนสุนทร

เลขเรียกหนังสือ: อศ 920.72 ออ231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดิแอลเอส, 2542ชื่อเรื่องอื่น: มาตานุสสติ.สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 920.72 ออ231] (3).

ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร : ธรรมบรรยายสอนพระใหม่ พุทธศักราช 2531-2532 / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส243ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส243ศ] (1).

เคล็ดลับการฝึกจิต / กนฺตสิริ ภิกฺขุ

โดย กนฺตสิริ ภิกฺขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก127ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักปฏบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี), 2552สารสนเทศออนไลน์: หน้าปกและสารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค] (5).

คู่มือปฏิบัติธรรม / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 ก127ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.344 ก127ค] (5).

ความตระหนักในคุณธรรมและความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมตามแนวการฟื้นฟูพุทธจิตของผู้ปฏิบัติธรรมในมูลนิธิคุณธรรมนำใจร่วมตลาดน้ำ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี : วิทยานิพนธ์ = Awareness in virtues and satisfaction on practicing buddhism principles as a method of mind restoration among practitioners in the foundation of kunnatham namjairuam at the floating market, amphoe damneon saduak, changwat ratchaburi / สมพร รัตนละออ

โดย สมพร รัตนละออ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ส265ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Awareness in virtues and satisfaction on practicing buddhism principles as a method of mind restoration among practitioners in the foundation of kunnatham namjairuam at the floating market, amphoe damneon saduak, changwat ratchaburi.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส265ค] (1).

แว่นธรรม เล่ม 1-4 / แปลก สนธิรักษ์, เรียบเรียง

โดย แปลก สนธิรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ป828ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: แว่นธรรม เล่ม 1 : ความเฉลียวฉลาด | แว่นธรรม เล่ม 2 : พูดดีเป็นศรีแก่ตน | แว่นธรรม เล่ม 3 : ดีเป็นแก้ว | แว่นธรรม เล่ม 4 : การปกครองตน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ป828ว] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th