ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เคล็ดลับการฝึกจิต / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก127ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2529สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก127ค] (1).

ศิริธรรม / โดย กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก335ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ก335ศ] (1).
Items available for reference: [Call number: 294.34 ก335ศ] (1).

มรดกทางปัญญาเพื่อเยาวชนไทย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ829ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ829ม] (3).

จิตเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / พระพจนารถ ปภาโส

โดย พระพจนารถ ปภาโส.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 พ350จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ350จ] (2).

อานาปานสติกับชีวิตประจำวัน / เสนาะ ผดุงฉัตร

โดย เสนาะ ผดุงฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ส915อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส915อ] (5).

ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ / พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (เทสก์ เทสรังสี)

โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (เทสก์ เทสรังสี).

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ370ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ370ป] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th