ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ส้นทางสายดอกไม้ / บุษกร เมธางกูร

โดย บุษกร เมธางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 บ672ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ต้นบุญ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ672ส] (1).

ธรรมนูญชีวิต / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 พ330ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158.1 พ330ธ] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 3 (ฉบับพิเศษ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ก126ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวันฃณการพิมพ์, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

ธรรมประทานพร / เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ

โดย เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ก814ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บี.เอส.ดี. การพิมพ์, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3422 ก814ธ] (2).

จูงมือลูกเดิน : คำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ / โดย ป. เจริญธรรม

โดย ป. เจริญธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ป111จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 3 พ.ศ. เดียวกันประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป111จ] (2).

ธรรมเพื่อชีวิต

เลขเรียกหนังสือ: 294.315 ธ321 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.315 ธ321] (1).

เพชรแห่งธรรม / หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ห313พ 2547 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3422 ห313พ 2547] (1).

ธรรมนูญชีวิต / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 พ335ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมวันทร์การพิมพ์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ335ธ] (2).

อาหารกาย-อาหารใจของเมืองสหกรณ์ / โดย พระพิสาลพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร)

โดย พระพิสาลพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ352อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ352อ] (1).

บันทึกสนทนาธรรมตามรอยพ่อ / โดย จุ้มจะริง

โดย จุ้มจะริง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 จ636บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2547ชื่อเรื่องอื่น: ตามรอยพ่อ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ636บ] (4).

ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ / พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมปนโน)

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน).

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3 พ336ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3 พ336ร] (1).

ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บรูส อีแวนส์ ; แปล

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 พ349ธน ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 122ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2553ชื่อเรื่องอื่น: A constitution for living.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ349ธน] (1).

จิตว่างคือทางดับทุกข์ / โดย ปิยพงศ์ ปิยพงศ์วิวัฒน์

โดย ปิยพงศ์ ปิยพงศ์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ป619จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ป619จ] (2).

วิถีแห่งพุทธะ / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

โดย พระสงบ มนสฺสนฺโต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ399ว 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ399ว 2557] (2).

อานาปานสติกับชีวิตประจำวัน / เสนาะ ผดุงฉัตร

โดย เสนาะ ผดุงฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ส915อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส915อ] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th