ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 90 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ส้นทางสายดอกไม้ / บุษกร เมธางกูร

โดย บุษกร เมธางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 บ672ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ต้นบุญ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 บ672ส] (1).

สติสู่สันติสุข / ของ หลวงพ่อเสือ

โดย หลวงพ่อเสือ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ห313ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทพประทานการพิมพ์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ห313ส] (1).

ส่องสว่างทางชีวิต / สมศักดิ์ ศัลยกำธร

โดย สมศักดิ์ ศัลยกำธร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 ส284ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์ , 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.344 ส284ส] (2).

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา : หลักธรรมของผู้ครองเรือน และวิถีชีวิตของคน / รวบรวมโดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม)

โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม).

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ336ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา, [2550?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ336ก] (2).

รู้ทัน อุปกิเลส อุปสรรคขัดขวางทางนิพพาน : ชำระใจให้ไร้ทุกข์ / พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ)

โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ336รก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ336รก] (2).

ประมวลธรรมเทศนา ฉบับหน้าที่ของชาวพุทธ / สุรพล สายพานิช และคณะ

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ปม352 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ปม352] (1).

ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ห313ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ต] (1).

ธงธรรม / พระอาจารย์สงบ มนสสนโต

โดย พระสงบ มนสฺสนฺโต | มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 พ399ธ 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3422 พ399ธ 2558] (2).

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 พ349ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3144 พ349ส] (1).

หลักธรรมสำหรับการพัฒนาสังคม / พระราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9)

โดย พระราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9).

เลขเรียกหนังสือ: 294.37 พ378ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.37 พ378ห] (3).

คู่มือพุทธมามกะ ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว)

โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ356ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ356ค] (1).

ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร : ธรรมบรรยายสอนพระใหม่ พุทธศักราช 2531-2532 / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส243ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส243ศ] (1).

ปิดเทอม...เปิดธรรม อรหันต์ซัมเมอร์ / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ; จิรพล รังสูงเนิน, ภาพประกอบ

โดย จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 จ423ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 จ423ป] (1).

ดูรู้...หนึ่งพรรษา / พระศุภกิจ สุภกิจโจ

โดย พระศุภกิจ สุภกิจโจ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ398ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ398ด] (1).

สติ เป็นธรรมเอก / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

โดย มิตซูโอะ คเวสโก, ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ม573ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายา โคตมี, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3422 ม573ส] (2).

ปลดทุกข์ 99 แก้กรรม ด้วยตนเอง / คฑา ชินบัญชร

โดย คฑา ชินบัญชร.

เลขเรียกหนังสือ: คธ 294.3444 ค119ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : ยอดมาลา, [2557?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ 294.3444 ค119ป] (1).

ชีวิตสดใสด้วยใจธรรมะ / ปิยโสภณ (พระศรีญาณโสภณ)

โดย ปิยโสภณ (พระศรีญาณโสภณ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3122 ป619ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรมีเดียส์, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3122 ป619ช] (3).

จิตส่งออกถาม-ตอบปัญหาธรรม / พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต

โดย พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ418จ 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ418จ 2558] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th