ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 114 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก218น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศานา, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก218น] (1).

ปัญญาพล / คณะศึกษาโครงการ "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์"

โดย คณะศึกษาโครงการ "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์".

เลขเรียกหนังสือ: 370.593 ค492ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.ฟิล?์ม โปรเซส, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.593 ค492ป] (1).

6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษารวมพลังปัญญา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ห111 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห111] (1).

1 ปีที่เติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 หป159 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), [2552]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 หป159] (1).

ายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 รป451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 รป451] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2559/2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 สล227 2561 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 สล227 2561] (1).

วิชชาปาฐก : ปาฐกถาพิเศษคัดสรรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ สิทธิธรรม โรหิตะสุข

โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข [บรรณาธิการ] | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ว532 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ว532 2553] (1).

รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 รพ451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 รพ451] (1).

6 เดือน การขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้ : ถึงครู ถึงเด็ก ถึงโรงเรียน ถึงประชาชน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 หก111 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 หก111] (4).

ก้าวต่อไปของการปฏิรูปการศึกษาไทย : รายงานการวิจัย / จรวยพร ธรณินทร์

โดย จรวยพร ธรณินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 จ153ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 จ153ก] (1).

108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ร192 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรุปการศึกษา, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ร192] (3).

รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ร451] (5).

รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ร26 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ร26] (2).

แนวทางปฏิรูปการฝึกหัดครูไทย / คณะอนุกรรมการปฏิรูปการฝึกหัดครู

โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ค122น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ค122น] (1).

ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษารอบโลก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี พริ้น, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ค181] (1).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; ผู้เขียนรายงาน: สุทธศรี วงษ์สมาน

โดย สุทธศรี วงษ์สมาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 นป927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 นป927] (2).

หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ห159 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2546ชื่อเรื่องอื่น: โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห159] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th