ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 125 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิชชาปาฐก : ปาฐกถาพิเศษคัดสรรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ สิทธิธรรม โรหิตะสุข

โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข [บรรณาธิการ] | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ว532 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ว532 2553] (1).

รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ร26 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ร26] (2).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; ผู้เขียนรายงาน: สุทธศรี วงษ์สมาน

โดย สุทธศรี วงษ์สมาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 นป927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 นป927] (2).

นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา : รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา

โดย การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเรื่อง นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา (2552 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก485น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก485น] (2).

เรียนต่อในเมืองหมีขาว : คู่มือเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ฯ กรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบริก ประเทศรัสเซีย / นิติภูมิ นวรัตน์ และตาตีอานา ฮีมาคอฟสกายา.

โดย นิติภูมิ นวรัตน์ | ตาตีอานา ฮีมาคอฟสกายา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1547 น581ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทภูมิรัตน์, 2536ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ฯ กรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบริก ประเทศรัสเซีย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1547 น581ร] (3).

"ปฏิรูปอุดมศึกษา...ทางรอดของชาติ" : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

โดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ป138 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ป138] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2546 = Analysis budgeting of the government university in 2003 / เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

โดย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.106 ร853รว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546ชื่อเรื่องอื่น: วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2546 | Analysis budgeting of the government university in 2003.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.106 ร853รว] (1).

ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร

โดย สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร [บรรณาธิการ] | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ป268 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ป268] (3).

สรุปสาระสำคัญจากการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ส522ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ส522ส] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th