ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 60 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิชชาปาฐก : ปาฐกถาพิเศษคัดสรรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ สิทธิธรรม โรหิตะสุข

โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข [บรรณาธิการ] | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ว532 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ว532 2553] (1).

รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ร26 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ร26] (2).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; ผู้เขียนรายงาน: สุทธศรี วงษ์สมาน

โดย สุทธศรี วงษ์สมาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 นป927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 นป927] (2).

นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา : รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา

โดย การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเรื่อง นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา (2552 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก485น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก485น] (2).

เรียนต่อในเมืองหมีขาว : คู่มือเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ฯ กรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบริก ประเทศรัสเซีย / นิติภูมิ นวรัตน์ และตาตีอานา ฮีมาคอฟสกายา.

โดย นิติภูมิ นวรัตน์ | ตาตีอานา ฮีมาคอฟสกายา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1547 น581ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทภูมิรัตน์, 2536ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ฯ กรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบริก ประเทศรัสเซีย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1547 น581ร] (3).

"ปฏิรูปอุดมศึกษา...ทางรอดของชาติ" : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

โดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ป138 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ป138] (1).

ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร

โดย สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร [บรรณาธิการ] | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ป268 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ป268] (3).

คู่มือการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา / ผู้จัดทำ พันธุ์ทิพา ยุวทองไท ; บรรณาธิการ วัฒนาโสภี สุขสอาด

โดย พันธุ์ทิพา ยุวทองไท | วัฒนาโสภี สุขสอาด [บรรณาธิการ] | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.34 พ568ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.34 พ568ค] (4).

สรุปสาระสำคัญจากการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ส522ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ส522ส] (1).

รวมศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 2 "บัณฑิตไทยในอุดมคติ" / มณีวรรณ กมลพัฒนะ และ ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์, บรรณาธิการ

โดย มณีวรรณ กมลพัฒนะ | ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 378 ร159 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378 ร159] (2).

มหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3 : 2543 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ก492ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ก492ม] (1).

การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน ? : โครงการการประชุมวิชาประจำปี 2553 วันที่่ 2- 3 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / จัดทำโดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

โดย การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553 และการประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (2553 : กรุงเทพฯ) | ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ก482ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, [2553]ชื่อเรื่องอื่น: โครงการการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553 เรื่อง การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน?.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ก482ก] (2).

วิกฤติอุดมศึกษาไทย : ที่มาและที่ไป / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ว496 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ว496] (1).

เหลียวหลังแลหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เลขเรียกหนังสือ: 378.101 ห736 2550 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.101 ห736 2550] (3).

บทบาทและสัมฤทธิผลของ สถาบันอุดมศึกษาของไทย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ท119บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ท119บ] (1).

บนเส้นทางอุดมศึกษา / จรัส สุวรรณเวลา ... [และคนอื่น ๆ]

โดย จรัส สุวรรณเวลา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 บ135 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 บ135] (2).

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ค695 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ค695 2549] (1).

กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์

โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.0711 พ975ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.0711 พ975ก] (3).

รายงานความก้าวหน้าโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ส632ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ส632ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th