ผลการค้นหาของคุณมี 43 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 378.1 ส636ร] (1).

รายงานประจำปี ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: อ 378.593 มสฎ246รบ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, [2552]-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 378.593 มสฎ246รบ] (1).

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

เลขเรียกหนังสือ: อ 378.593 ม246สน ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 378.593 ม246สน] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th