ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1445 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2539-2540 / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิจัย

โดย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิจัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตย์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2539-2540.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.19 ส363ก] (1).

แนวทางปฏิรูปการฝึกหัดครูไทย / คณะอนุกรรมการปฏิรูปการฝึกหัดครู

โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ค122น] (1).

การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม = เรื่องโครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ / คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา

โดย คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.152 ค362ก] (1).

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางวิชาชีพครูระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกกับสอบคัดเลือกของวิทยาลัยครูเชียงราย / สุชาติ ลี้ตระกูล และชูชีพ พุทธประเสริฐ

โดย สุชาติ ลี้ตระกูล | ชูชีพ พุทธประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : วิทยาลัยครูเชียงราย, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส761ก] (1).

สัมฤทธิ์ผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ / กรมสามัญศึกษา

โดย กรมสามัญศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาสนา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก445ส] (1).

รายงานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2520 / นิทัศน์ เพียกขุนทด

โดย นิทัศน์ เพียกขุนทด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.2 น636ร] (1).

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ส636ผ] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการติดตามและประเมินโครงการในโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.0287 ก463ร] (1).

บทความประกอบหมวดวิชาการศึกษา : หลักการศึกษา 2 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2512ชื่อเรื่องอื่น: หลักการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.1 ก442บ] (2).

สรุปผลการประเมิน ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดการศึกษาระยะครึ่งโครงการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ส636ส] (1).

หน้าต่างความคิด / วิทยา เศรษฐวงศ์; ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, ความเห็น

โดย วิทยา เศรษฐวงศ์ | ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 089.9591 ว583ห] (2).

การวางแผนการศึกษา / ชิรวัฒน์ นิจเนตร

โดย ชิรวัฒน์ นิจเนตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท : วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ช571ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th