ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1445 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ก้าวต่อไปของ กศน. : มุมมองนักคิด / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

โดย กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 374 ก522ก] (2).

สารสนเทศพื้นฐานของจังหวัด เล่ม 1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์สารสนเทศ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.592 ก463ส] (3).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก522ร] (1).

ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญช่วง พ.ศ. 2575-2520 / จรูญ วงศ์สายัณห์

โดย จรูญ วงศ์สายัณห์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 จ173ร] (1).

ศึกษา 111 = พื้นฐานการศึกษา / ระมิด ฝ่ายรีย์

โดย ระมิด ฝ่ายรีย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2522ชื่อเรื่องอื่น: พื้นฐานการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ร252ศ] (1).

หลักการศึกษา / สุชา จันทน์เอม

โดย สุชา จันทน์เอม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ส758ห] (1).

พื้นฐานการศึกษา(ศึกษา111) / อบรม สินภิบาล

โดย อบรม สินภิบาล | ชาญชัย ศรีไสยเพชร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 อ545พ] (1).

รวมบทความทางวิชาการ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นพดล เฮงเจริญ

โดย นพดล เฮงเจริญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 320.9593 น169ร] (1).

รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้จัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 2536ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้จัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.001 ศ615ร] (1).

ปฏิรูปการศึกษาไทยทำอย่างไร / ดิเรก พรสีมา

โดย ดิเรก พรสีมา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ส. รุ่งทิพย์ ออฟเซ็ท, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 ด554ป] (1).

การศึกษา วันนี้ [วารสาร]

โดย บริษัท วัฏจักรคลาสสิพายด์ส จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Education Today Classified.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ [วารสาร]

โดย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: The bulletin of the Thai national commission for Unesco.สามารถยืมได้: No items available

ระเบียบ กฎหมาย ปฏิรูปการศึกษา

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : ริมปิงการพิมพ์, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 344.07 ร235] (3).

การศึกษาไทย [วารสาร]

โดย สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Thailand education journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

รายงานประจำปี 25.. / มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย =Annual report ... Saint Gabriel's Foundation Thailand

โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบเรียลแห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2547-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 371.071 ม686ร] (1).

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 : ปัญหาความเสมอภาค และคุณภาพของการศึกษาไทย / โดย วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ว583ส 2550-51] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th