ผลการค้นหาของคุณมี 26 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการศึกษาไทยศึกษา = Thai Studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ไทยศึกษา | Thai Studie.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 ค695] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา = Thai studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: Thai studies.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 309.1593 ม565อ] (4).

ไทยศึกษา : ประมวลสาระชุดวิชา = Thai studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ประมวลสาระชุดวิชา ไทยศึกษา | Thai studies.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 390.09593 ท958มสธ] (2).

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา = Theory and practice in educational administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ม565น] (4).

เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและระบบบริหารการศึกษา = Principles and system of educational administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523ชื่อเรื่องอื่น: หลักและระบบบริหารการศึกษา | Principles and system of educational administration.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ม565อ] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา = Treory and practice in educational administration / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ม565ป] (7). Special Status (1).

แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การจัดระบบทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371 ม565น] (6).

เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523ชื่อเรื่องอื่น: พื้นฐานการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ม565อ] (4).

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การจัดระบบทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371 ม565ป] (12).

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523ชื่อเรื่องอื่น: หลักและระบบบริหารการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ม565อ] (7).

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมวัยเด็ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 155.4 ม565อ] (17).

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หลักและระบบบริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักเททคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523ชื่อเรื่องอื่น: หลักและระบบบริหารการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ม565บ] (1). Special Status (1).

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: periodical ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Education and communication technology journal | ECT journal.สามารถยืมได้: No items available

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว : เอกสารการสอนชุดวิชา = Fundamental psychology and sociology for guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว | Fundamental psychology and sociology for guidance.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.4 จ464 2553] (1).

สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา : เอกสารการสอนชุดวิชา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ส184 2554] (2).

พฤติกรรมผู้บริโภคทางสาธารณสุข : เอกสารการสอนชุดวิชา = Consumer behavior in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคทางสาธารณสุข | Consumer behavior in public health.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 614 พ434 2538] (2).

การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 25 ปี 1-7 กันยายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 25 ปี (2546 : นนทบุรี) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 ก528ก] (1).

บริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข : เอกสารการสอนชุดวิชา = Consumer education in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารการสอนชุดวิชา บริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข | Consumer education in public health.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.2 บ221 2542] (2).

หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม : เอกสารการสอนชุดวิชา = Learning principles and training techniques / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม | Learning principles and training techniques.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 374 ห321 2552] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th