ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 81068 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การประกันคุณภาพการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ศ615ก] (1).

คู่มือการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 379 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379 ศ615ค] (1).

รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้จัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.001 ศ615ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 2536ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้จัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.001 ศ615ร] (1).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536-2537 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ศ615ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการรัฐมนตรี, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ศ615ส] (2).

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ศ615ค] (1).

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ศ615ก] (1).

แนวทางการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระดับมัธยมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.115 ศ615น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.115 ศ615น] (3).

แนวดำเนินงาน โครงการปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ศ615น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ศ615น] (3).

98 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 379.09593 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.09593 ศ615ก] (6).

แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.115 ศ615น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.115 ศ615น] (4).

รายงานการประเมินการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" = ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ | สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 374.1 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง".สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 374.1 ศ812ก] (1).

การเรียนการสอนภาษาไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ศ615ก] (4).

200 ปีของการศึกษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ศ615ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลดพร้าว, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ศ615ส] (7).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th