ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 73 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ผก931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931] (3).

รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ร26 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ร26] (2).

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ส636ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ส636ผ] (1).

สรุปผลการประเมิน ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดการศึกษาระยะครึ่งโครงการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ส636ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ส636ส] (1).

ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษารอบโลก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี พริ้น, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ค181] (1).

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมัธยมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ส636ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส636ผ] (1).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; ผู้เขียนรายงาน: สุทธศรี วงษ์สมาน

โดย สุทธศรี วงษ์สมาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 นป927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 นป927] (2).

การสำรวจสภาวะทางการศึกษาของประเทศ = Education sector survey / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก525 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526ชื่อเรื่องอื่น: Education sector survey.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก525] (1).

การปฏิรูปการศึกษา / เกษม วัฒนชัย

โดย เกษม วัฒนชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก783ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก783ก] (3).

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ค124ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์น, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ค124ก] (1).

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2539)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ผก931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931] (1).

ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ. 2540 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก522ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330.9593 ก522ค] (2).

ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษารายไตรมาส / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก522ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก522ข] (1).

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก522ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก522ผ] (1).

รายงานการศึกษาเอกชนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.222 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.222 ก522ร] (2).

ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษารายไตรมาส ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2538 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ค122ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ค122ข] (1).

ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษารายไตรมาส ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2538 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ค122ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ค122ข] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th