ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี ... : การผลิตบุคลากร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: อ 370.113 ก446 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560ชื่อเรื่องอื่น: สภาพ การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี ... : การผลิตบุคลากร.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 370.113 ก446] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2559/2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 สล227 2561 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 สล227 2561] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ส227 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส227 2557] (2).

พื้นฐานและหลักการศึกษา = Fundation and principles of education / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

โดย ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ป461พ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Fundation and principles of education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ป461พ 2557] (3).

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560 : แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ส227 2561 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส227 2561] (1).

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี ... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: อ 371.207 ป631 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551-สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 371.207 ป631] (1).

เพื่อความเป็นผู้นำของการครุศึกษาไทย :ฃbรวมบทบรรยายและบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์

เลขเรียกหนังสือ: 370.76 พ976พ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.76 พ976พ 2557] (3).

126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ย้อนหลังวังจันทรเกษม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 353.8 ก218ร 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561ชื่อเรื่องอื่น: ย้อนหลังวังจันทรเกษม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 353.8 ก218ร 2561] (1).

สภาการศึกษาเสวนา 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ส226 2561 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ส226 2561] (1).

คุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครู / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.00218 ค622 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.00218 ค622 2557] (1).

รายงานประจำปี 25.. / มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย =Annual report ... Saint Gabriel's Foundation Thailand

โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบเรียลแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.071 ม686ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2547-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 371.071 ม686ร] (1).

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2555-2559 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สภาการศึกษา. สำนักงานเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 รส451 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 รส451 2559] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; หัวหน้าโครงการ สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

โดย สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา [หัวหน้าโครงการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ส227 2556 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 379.593 ส227 2556] (2).

รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา = Gini coefficient of education : จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ; รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ, บรรณาธิการ

โดย รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ [บรรณาธิการ] | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 379.26 ร451 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Gini coefficient of education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.26 ร451 2560] (1).

รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 378.1 ส636ร] (1).

จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์ การศึกษาไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์

โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370 พ975จ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 พ975จ 2557] (3).

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย / ชนิตา รักษ์พลเมือง

โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 379 ช153ส 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379 ช153ส 2557] (3).

สรุปข้อมูลสถิตินิสิต/นักศึกษาในระยะปีการศึกษา ... ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593021 ส356 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษาสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541-สถานะ: Items available for reference: [Call number: 378.593021 ส356] (1).

รายงานการศึกษา การศึกษาทบทวนนโยบายประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบายเพื่อการผสมผสาน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 ส523ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ปสถานะ: Items available for reference: [Call number: 338.9 ส523ร] (1).

ทัศนะทางการศึกษา / ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ป492ท 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ป492ท 2559] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th