ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 91 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการศึกษาไทยศึกษา = Thai Studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ไทยศึกษา | Thai Studie.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 ค695] (2).

ช่องว่างระหว่างมนุษย์ : รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ 2555 / กฤษฎา บุญชัย ... [และคนอื่นๆ] ; ศยามล เจริญรัตน์, ปรวรรณ ทรงบัณฑิตย และ ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

โดย กฤษฎา บุญชัย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Social health inequity report.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613 ช314] (1).

สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา / วุฒิชัย มูลศิลป์

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 ว865ส] (3).

บันทึกเรื่องเมืองสยาม / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

โดย สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประจักษ์การพิมพ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 ส263บ] (3).

สมเด็จย่ากับการประถมศึกษา / ฉวีวรรณ กีรติกร

โดย ฉวีวรรณ กีรติกร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ฉ179ส] (3).

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อนุสรณ์ 7 รอบ 24 ตุลาคม 2530 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.7593 ก463ห] (1).

ความจำเป็นและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ / บุญพา สิทธิบุตร

โดย บุญพา สิทธิบุตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 510.7 บ724ค] (1).

ทักษิณ ชินวัตร : จากคนตัวใหญ่สู่ใจดวงน้อย / คณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย พรรคไทยรักไทย ; ประยงค์ คงเมือง, บรรณาธิการ

โดย ประยงค์ คงเมือง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน ; 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.2 ท338] (2).

ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์ ? / ธีระ นุชเปี่ยม

โดย ธีระ นุชเปี่ยม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.377 ธ661ฝ 2559] (7).

นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / ณรงค์ พ่วงพิศ

โดย ณรงค์ พ่วงพิศ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.37 ณ211น] (5).

นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม / ผู้เขียน สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

โดย สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 551.457 ส325น] (2).

Case study 5.0 / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 650 ธ469ค] (2).

งานฟาร์ม : กลยุทธ์สำคัญของการศึกษาเกษตร / นพคุณ ศิริวรรณ

โดย นพคุณ ศิริวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630 น166ง] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การดำเนินการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ / กรมพลศึกษา

โดย กรมพลศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การดำเนินการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.7 ห447ก] (1).

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา 105 สวัสดิศึกษาช่าง / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: สุขศึกษา 105 สวัสดิศึกษาช่าง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 614.85 ก442อ] (1).

ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย / อุทิศ นาคสวัสดิ์

โดย อุทิศ นาคสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 780.9593 อ824ท] (1).

ผู้หญิง ( อย่างฉัน) มีสิทธิเช่นกัน / เรียบเรียงโดย สุทธิดา มะลิแก้ว

โดย สุทธิดา มะลิแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย , 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 616.9792 ส773ผ] (2).

คู่มือรำมวยจีนสำนักปักกิ่ง = Tai chi / โดย พอล ครอมตัน ; พีระ บุญจริง, เรียบเรียง

โดย ครอมตัน, พอล | พีระ บุญจริง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงใหม่)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2549ชื่อเรื่องอื่น: รำมวยจีน | Tai chi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.7148 ค155ค] (1).

Communication skills = สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, รัตโนทัย พลับรู้การ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ

โดย ชิษณุ พันธุ์เจริญ | รัตโนทัย พลับรู้การ | อุษา ทิสยากร | สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2550ชื่อเรื่องอื่น: สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 610 ค187] (1).

กรณีศึกษาการจัดการปฏิบัติการ / อัญชนา ณ ระนอง

โดย อัญชนา ณ ระนอง | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.51 อ524ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th