ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปฐมวัยศึกษาหลักสูตรและแนวปฎิบัติ / หรรษา นิลวิเชียร

โดย หรรษา นิลวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ห268ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปัตตานี : วิทยบริการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ห268ป] (1).

หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา / วิชัย ราษฎร์ศิริ

โดย วิชัย ราษฎร์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ว539ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ว539ห] (1).

หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก169หก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก169หก] (1).

สาธิตศึกษา / ทิพพดี อ่องแสงคุณ, บรรณาธิการ

โดย ทิพพดี อ่องแสงคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.04 ส636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.04 ส636] (1).

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วัชรพงษ์ โกมุทธรรมวิบูลย์...[และคนอื่นๆ]

โดย วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: บ ผ832 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ผ832] (1).

การประถมศึกษา / กานต์ กุณาศล

โดย กานต์ กุณาศล.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก431ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก431ก] (1).

การประถมศึกษา / นิภา เพชรสม

โดย นิภา เพชรสม.

เลขเรียกหนังสือ: 372 น622ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 น622ก] (1).

สนุกกับ Homeschool : หลักสูตรและกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมต้น / เดนิส ธีโอบาลด์ ; แปลโดย สิริณา พัฒนะเมลือง

โดย ธีโอบาลด์, เดนิส | สิริณา พัฒนะเมลือง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.042 ธ699ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.042 ธ699ส] (1).
Checked out (1).

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ระดับประถมศึกษา / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ คป695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ คป695] (2).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.4 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.4 ก445ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ก344รก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th