ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2531 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ส636ร] (1).
Items available for reference: [Call number: 372 ส636ร] (1).

รายงานสรุปผลการสัมมนาการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรฯ'21 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ศ615ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534สถานะ: Items available for reference: [Call number: 372.24 ศ615ร.] (1).

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับอนุบาล-ประถมต้น : แนะนำการใช้วงล้อ TASC เครื่องมือที่ครูในอังกฤษใช้แล้วได้ผลจริง / Belle Wallace และคณะ, เขียน ; ธนวรรณ นภาศรี, แปล

โดย วอลเลช, เบลล์ | ธนวรรณ นภาศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ว371ก 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ว371ก 2559] (2).

เทคนิคการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กปฐมวัย / จำรัส แจ่มจันทร์

โดย จำรัส แจ่มจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 จ364ท 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 จ364ท 2557] (9).

ดงคนดี / พนม นันทพฤกษ์

โดย พนม นันทพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: รส พ187ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: รส พ187ด] (2).

ลอกแลก / ซุส

โดย ซุส.

เลขเรียกหนังสือ: ย ซ411ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ซ411ล] (2).

การผจญภัยของเดนนิส = The Adventures of Dennis / victor Dragunsky ; สมทรง แสงแก้ว, ผู้แปล

โดย Dragunsky, Victor | สมทรง แสงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: ย d759ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537ชื่อเรื่องอื่น: The Adventures of Dennis.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย d759ก] (5).

หนูมากับหนูมี / สมใจ ทิพย์ชัยเมธา, เขียนเรื่อง ; ประสพโชค นวพันธุ์พิพัฒน์, เขียนภาพ

โดย สมใจ ทิพย์ชัยเมธา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส237ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส237ห] (2).
Checked out (1).

แก้วจ๋า / แพรวา พานิชกิจ, เขียนเรื่อง ; มะเขือเทศแก้มแดง, เขียนภาพ

โดย แพรวา พานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ965ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น , 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ965ก] (3).

สวัสดีครับพ่อ / แพรวา พานิชกิจ, เขียนเรื่อง ; มะเขือเทศแก้มแดง, เขียนภาพ

โดย แพรวา พานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ965ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ965ส] (3).

เอ๊ะ ! อะไรนะ / สุดไผท เมืองไทย

โดย สุดไผท เมืองไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส766อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, [2552?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส766อ] (3).

ใคร ๆ ก็เล่นซ่อนหา / ทาโร โกมิ, เรื่องและภาพประกอบ ; เมธินี นุชนาคา, แปล

โดย โกมิ, ทาโร | เมธินี นุชนาคา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ก941ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ก941ค] (3).

โลกกว้างทางปัญญา : หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2546

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ล963 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ล963] (15).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th