ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปฐมวัยศึกษาหลักสูตรและแนวปฎิบัติ / หรรษา นิลวิเชียร

โดย หรรษา นิลวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ห268ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปัตตานี : วิทยบริการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ห268ป] (1).

การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส213ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส213ก] (4).

วิธีการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวหลักสูตรใหม่ / ชูศรี สนิทประชากร

โดย ชูศรี สนิทประชากร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.302 ช685ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อำนวยการพิมพ์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.302 ช685ว] (1).
Special Status (1).

การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา / สุรพันธ์ ยันต์ทอง

โดย สุรพันธ์ ยันต์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ส842ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ส842ก] (1).

รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2529 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ส636ร] (4).

คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา = Teaching behavior in early chilhood education / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ม565อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานเทคโนโลยีการศึกษา, 2526ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา | Teaching behavior in early chilhood education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ม565อ] (13).

การศึกษาก่อนวัยเรียน = Pre - School education / นิตยา สุวรรณศรี

โดย นิตยา สุวรรณศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 น578ก 2540 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540ชื่อเรื่องอื่น: Pre - School education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 น578ก 2540] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th