ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พัฒนาการของคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน / สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.126 พ533 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.126 พ533] (3).

รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

การประถมศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส636ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ส636ก] (3).

โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.2 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.2 ส636ค] (2).

โครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2528 - 2530 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8 ศ615ค] (4).

คู่มือครู = การคิดและการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หน่วยศึกษานิเทศก์.

เลขเรียกหนังสือ: บ ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การคิดและการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ส636ค] (4).

การอนุบาลศึกษาและประวัติการฝึกหัดครูอนุบาลในประเทศไทย / เบญจา แสงมลิ

โดย เบญจา แสงมลิ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.216 บ795ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.216 บ795ก] (1).
Special Status (1).

รายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียน / กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

โดย กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ก264ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ก264ร] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th