ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 66 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ส243 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส243] (2).

สนุกกับ Homeschool : หลักสูตรและกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมต้น / เดนิส ธีโอบาลด์ ; แปลโดย สิริณา พัฒนะเมลือง

โดย ธีโอบาลด์, เดนิส | สิริณา พัฒนะเมลือง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.042 ธ699ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.042 ธ699ส] (1).
Checked out (1).

สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย / พรทิพย์ วินโกมินทร์

โดย พรทิพย์ วินโกมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 พ239ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 พ239ส] (1).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับก่อนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 น927] (1).

คู่มือการสอนอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา : การวางแผนการสอนและออกแบบการบ้าน / กุลยา ตันติผลาชีวะ

โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ก728ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ก728ค] (1).

กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย / พวงทอง ไสยวรรณ์

โดย พวงทอง ไสยวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8 พ465ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8 พ465ก] (3).

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย / วาโร เพ็งสวัสดิ์

โดย วาโร เพ็งสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21072 ว486ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21072 ว486ก] (1).

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย = Early childhood curriculum / ทวีพร ณ นคร

โดย ทวีพร ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ท213ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Early childhood curriculum.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ท213ห] (1).

การศึกษาปฐมวัย [วารสาร]**ยกเลิกการจัดทำแล้ว**

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โชติสุขการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Thai journal of early childhood education.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / สัตยา สายเชื้อ

โดย สัตยา สายเชื้อ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ส569ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะมนุศษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ส569ก] (1).

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย = Early childhood curriculum / บรรพต พรประเสริฐ

โดย บรรพต พรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 บ176ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Early childhood curriculum.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 บ176ห] (1).

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / สัตยา สายเชื้อ

โดย สัตยา สายเชื้อ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ส569ก 2541 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ส569ก 2541] (2).

การศึกษาก่อนวัยเรียน = Pre - School education / นิตยา สุวรรณศรี

โดย นิตยา สุวรรณศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535ชื่อเรื่องอื่น: Pre - School education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 น578ก] (1).

การศึกษาปฐมวัย / คนึง สายแก้ว

โดย คนึง สายแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ค142ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ค142ก] (1).

ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย : บันทึกประสบการณ์ความสำเร็จด้านการสอนเด็กปฐมวัย / คณะทำงาน, พูนสุข แก้วศรีพจน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พูนสุข แก้วศรีพจน์ | สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. โครงการจัดการความรู้.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ต199 2552 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ต199 2552] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th