ผลการค้นหาของคุณมี 85 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามธรรมชาติ"/ จรัสศรี คิวสุวรรณ

โดย จรัสศรี คิวสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 จ171ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 จ171ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สอนภาษาไทย โดยสัมพันธ์กับศิลปะ"/ ศรีอัมพร ประทุมนันท์

โดย ศรีอัมพร ประทุมนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ศ281ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ศ281ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "หลายกลไกวิธีสอนภาษาไทย"/ สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ

โดย สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส743ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส743ก] (1).

การสอนแบบ "ซิปปา" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ เพ็ญประภา ยาไธสง

โดย เพ็ญประภา ยาไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 พ889ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 พ889ก] (2).

การสอนแบบ เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ประหยัด ฤาชากูล

โดย ประหยัด ฤาชากูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ป424ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ป424ก] (2).

การสอนแบบ เบญจบูรณาการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เตือนใจ บุญมีพิพิธ

โดย เตือนใจ บุญมีพิพิธ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ต832ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ต832ก] (2).

การสอนแบบ การสอนสิ่งแวดล้อมล้อมศึกษาโดยวิธีกรณีศึกษาป่าชุมชน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เสาวณีย์ ไชยมงคล

โดย เสาวณีย์ ไชยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส941ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส941ก] (2).

การสอนแบบ การเรียนรู้จากสภาพจริง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นัยนา ฤกษ์ดี

โดย นัยนา ฤกษ์ดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 น435ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 น435ก] (2).

การสอนแบบ โครงงาน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุรีย์ ศรีภา

โดย สุรีย์ ศรีภา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส867ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส867ก] (2).

การสอนแบบ บูรณาการ เกษตรธรรมชาติ ระบบนิเวศในแปลงผัก : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิชชารัตน์ สิมพลีวงศ์

โดย วิชชารัตน์ สิมพลีวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ว532ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ว532ก] (2).

การสอนแบบ พาหนูเรียนรู้บบนความมั่นใจ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ทัศนีย์ พันธุ์กาหลง

โดย ทัศนีย์ พันธุ์กาหลง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ท364ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ท364ก] (2).

การสอนแบบ "ศูนย์สัมพันธ์ทักษะ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์

โดย สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส236ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส236ก] (2).

การสอนแบบ "ไตรวิวรรธน์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เสน่ห์ โกสุมา

โดย เสน่ห์ โกสุมา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส898ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: 260 กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส898ก] (1).

การสอนแบบ "โครงงานวิทยาศาสตร์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บุญมา วีระปรียากรู

โดย บุญมา วีระปรียากรู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 บ525ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 บ525ก] (1).

การสอนแบบ "โครงงาน" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พีระพล งามขุนทด

โดย พีระพล งามขุนทด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ792ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ792ก] (1).

การสอนแบบ "เล่นปนเรียน และโครงงานอนุบาล" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิชาญ ไทยแท้

โดย วิชาญ ไทยแท้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ว547ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ว547ก] (2).

การสอนแบบ "กระบวนการคิดกับกระบวนการทำงาน" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชูศรี ตันพงศ์

โดย ชูศรี ตันพงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ช685ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ช685ก] (1).

การสอนแบบ "บูรณาการ " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เสาวณี แกสมาน

โดย เสาวณี แกสมาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส941ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส941ก] (1).

การสอนแบบ "โครงงาน " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นันทิยา คุมพล

โดย นันทิยา คุมพล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 น349ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 น349ก] (2).

การสอนแบบ การจัดทักษะการเรียนรู้ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สถาพร มุ่งวัฒนา

โดย สถาพร มุ่งวัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส838ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th