ผลการค้นหาของคุณมี 84 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสอนแบบ กระตุ้นให้คิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ ชุดเสริมทักษะภาษาไทย / ทรงเกียรติ สว่างแสง

โดย ทรงเกียรติ สว่างแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ท126ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ท126ก] (1).

การสอนแบบ สร้างความรู้ด้วยตนเอง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ประนอม อรุณานันท์

โดย ประนอม อรุณานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป291ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป291ก] (1).

การสอนแบบ ห้ากระบวนการเพื่อชีวิต : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ปิยะพร ศรีลาวงษ์

โดย ปิยะพร ศรีพลาวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป622ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป622ก] (1).

การสอนแบบ ผู้เดรียนเป็นสำคัญ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สมสนิท นามราช

โดย สมสนิท นามราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส286ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส286ก] (1).

การสอนแบบ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะทางภาษา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ปราณี กันชัย

โดย ปราณี กันชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป445ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" / สมเสริม ชูรักษ์

โดย สมเสริม ชูรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส286ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส286ก] (1).

การสอนแบบ การสอนดนตรีตามแบบของ โคไดและออร์ฟ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ธวัชชัย นาควงษ์

โดย ธวัชชัย นาควงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ธ395ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ธ395ก] (2).

การสอนแบบ อิสระทางความคิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์

โดย ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ล282ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ล282ก] (2).

การสอนแบบ พ่อสอนลูก : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อภิชาติ ประทุมนันท์

โดย อภิชาติ ประทุมนันท์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ252ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ252ก] (1).

การสอนแบบ สอนจากง่ายไปยากเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อัมพร ทองไถ้ผา

โดย อัมพร ทองไถ้ผา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ555ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ555ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนรู้พหุปัญญาโดยคละชั้น" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุชีรา ขาวอิ่น

โดย สุชีรา ขาวอิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส763ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส763ก] (1).

การสอนแบบ "รวม-แยก-รวม" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / มานัส ปรีมนวงค์

โดย มานัส ปรีมนวงค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ม446ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ม446ก] (1).

การสอนแบบ "กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดรรชนี ใจดี

โดย ดรรชนี ใจดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด131ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ด131ก] (1).

การสอนแบบ "เรียนปนเล่น" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เพลินจิต คนขยัน

โดย เพลินจิต คนขยัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ924ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ924ก] (1).

การสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อริยา กีรติชีวัน

โดย อริยา กีรติชีวัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ398ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ398ก] (1).

การสอนแบบ "แผนภูมิกิ่งไม้" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดรุณา พ่วงพิศ

โดย ดรุณา พ่วงพิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด134ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ด134ก] (1).

การสอนแบบ "การสอนให้คิดโดยใช้สถานการณ์ชีวิตจริง" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุดาาวรรณ ศุภเกษร

โดย สุดาวรรณ ศุภเกษร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส769ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส769ก] (1).

การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พรรัตน์ วงค์ปัน

โดย พรรัตน์ วงค์ปัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ275ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สิริมา กลิ่นกุหลาบ

โดย สิริมา กลิ่นกุหลาบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส732ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส732ก] (1).

การสอนแบบ "ค้นคว้าสรุปตามจุดประสงค์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

โดย วิสุทธิ์ เวียงสมุทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ว794ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว794ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th