ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2809 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

คู่มือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 311 และ ค 321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

เอกสารความรู้สำหรับครูกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย = ศิลปศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 700.71 ก463อ] (1).

การสอนการงานและพื้นฐานอาชีพ / อาภรณ์ ชุนดี

โดย อาภรณ์ ชุนดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.8 อ631ก] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (5).

คู่มือครูศิลปศึกษา ศ 029 ศ 0210 = เครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2528ชื่อเรื่องอื่น: เครื่องสาย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (5).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา / วรรณี ธรรมโชติ

โดย วรรณี ธรรมโชติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.7 ว271ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th