ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2810 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการใช้วีดีทัศน์เสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Funny Story / อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน, ผู้เรียบเรียง

โดย อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 อ743ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 อ743ค] (2).

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี

โดย ทิศนา แขมมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ท512ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Dramas ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ท512ส] (3).
Special Status (1).

เอกสารประกอบการสอนวิชา ทักษะดนตรี 1 / จรินทร์ เทพสงเคราะห์

โดย จรินทร์ เทพสงเคราะห์.

เลขเรียกหนังสือ: 787 จ166ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544ชื่อเรื่องอื่น: ทักษะดนตรี 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 787 จ166ท] (3).

ดนตรีนาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน / โดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

โดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.87 ด731ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.87 ด731ด] (3).

คู่มือสอนศิลปะเด็ก = Children's art & crafts / Nancy Lewis Bartlett, เขียน ; บุราณี สุวรรณภิรมย์, เรียบเรียง

โดย บาร์ทแล็ต, แนนซี่ ลิววิส | บุราณี สุวรรณภิรมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 707 บ293ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2545?]ชื่อเรื่องอื่น: Children's art & crafts.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 707 บ293ค] (2).

การสอนแบบ กระตุ้นให้คิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ ชุดเสริมทักษะภาษาไทย / ทรงเกียรติ สว่างแสง

โดย ทรงเกียรติ สว่างแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ท126ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ท126ก] (1).

การสอนแบบ สร้างความรู้ด้วยตนเอง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ประนอม อรุณานันท์

โดย ประนอม อรุณานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป291ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป291ก] (1).

การสอนแบบ ห้ากระบวนการเพื่อชีวิต : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ปิยะพร ศรีลาวงษ์

โดย ปิยะพร ศรีพลาวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป622ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป622ก] (1).

การสอนแบบ ผู้เดรียนเป็นสำคัญ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สมสนิท นามราช

โดย สมสนิท นามราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส286ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส286ก] (1).

การสอนแบบ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะทางภาษา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ปราณี กันชัย

โดย ปราณี กันชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป445ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" / สมเสริม ชูรักษ์

โดย สมเสริม ชูรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส286ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส286ก] (1).

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ คม695 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ คม695 2544] (1).

การสอนแบบ การสอนดนตรีตามแบบของ โคไดและออร์ฟ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ธวัชชัย นาควงษ์

โดย ธวัชชัย นาควงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ธ395ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ธ395ก] (2).

การสอนแบบ อิสระทางความคิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์

โดย ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ล282ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ล282ก] (2).

การสอนแบบ พ่อสอนลูก : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อภิชาติ ประทุมนันท์

โดย อภิชาติ ประทุมนันท์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ252ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ252ก] (1).

การสอนแบบ สอนจากง่ายไปยากเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อัมพร ทองไถ้ผา

โดย อัมพร ทองไถ้ผา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ555ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ555ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนรู้พหุปัญญาโดยคละชั้น" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุชีรา ขาวอิ่น

โดย สุชีรา ขาวอิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส763ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส763ก] (1).

การสอนแบบ "รวม-แยก-รวม" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / มานัส ปรีมนวงค์

โดย มานัส ปรีมนวงค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ม446ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ม446ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th