ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2809 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การพัฒนาการสอนสังคมศึกษา / วันเพ็ญ วรรณโกมล

โดย วันเพ็ญ วรรณโกมล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ว435ก] (1).

แนวการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก445น] (1).

วิธีสอนแบบวรรณี / วรรณี โสมประยูร

โดย วรรณี โสมประยูร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว271ว] (1).

สื่อประสม / คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ค122ส] (1).

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.3 ว546ก] (1).

วิทยาศาสตร์วิทยากล เล่ม 1 / จันตรี ศิริบุญรอด

โดย จันตรี ศิริบุญรอด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาภัณฑ์, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 502 จ263ว] (1).

วิธีสอนภาษาไทย / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

โดย วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ว634] (1).

มิติใหม่ในการสอนอ่าน / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2538สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

มิติใหม่ในการสอนอ่าน / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.1028 บ271ม 2534] (1).

การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย กรมวิชาการ | คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก446] (1).

การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : รายงานการวิจัย / สหชาติ เหล็กชาย

โดย สหชาติ เหล็กชาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.819 ก276] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th