ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2809 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนดีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ / สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิจัย และภาควิชาหลักสูตรและการสอน

โดย ราชภัฏนครราชสีมา, สถาบัน สำนักวิจัย และภาควิชาหลักสูตรและการสอน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนดีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ร425ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 ก344รก] (2).

การสอนและการศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ / ณรงค์ เส็งประชา

โดย ณรงค์ เส็งประชา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 745.2 ณ211ก] (5).

การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 ก491] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

แม่บทมาตรฐานพระพุทธศาสนา 1 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล, สุสรดิษฐ์ ทองเปรม

โดย เอกรินทร์ สี่มหาศาล | สุสรดิษฐ์ ทองเปรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.84 อ881ม] (2).

แม่บทมาตรฐานประวัติศาสตร์ 1 ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล, สุสรดิษฐ์ ทองเปรม

โดย เอกรินทร์ สี่มหาศาล | สุสรดิษฐ์ ทองเปรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.89 อ881ม] (2).

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ระดับประถมศึกษา / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ คป695] (2).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขัอมูลสารสนเทศ / เพราพรรณ โกมลมาลย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพราพรรณ โกมลมาลย์ | กรมวิชาการ | ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 น927] (3).

โครงการวิเคราะห์ และพัฒนากลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย เรื่อง การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก445ก] (1).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.246 น927] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตรของครู-อาจารย์ ผู้สอนวิชาเกษตรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / นพคุณ ศริวรรณ...[และคนอื่น ๆ]

โดย นพคุณ ศิริวรรณ | นพคุณ ศิริวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตรของครู-อาจารย์ ผู้สอนวิชาเกษตรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.1 น166ค.] (1).

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาไทย / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก636] (3).

เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ช514ด] (1).

สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน = Differentiated Instructional Strategies / Gayle H. Gregory, Carolyn Chapman ; แปลและเรียบเรียงโดย อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

โดย Gregory, Gayle H | Chapman, Carolyn | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบรนเน็ต, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Differentiated Instructional Strategies.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 G786] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th