ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2809 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
จิตวิทยาการเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาและจิตวิทยาแผนใหม่ / สุโท เจริญสุข

โดย สุโท เจริญสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.15 ส111จ] (1).

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา = Environmental education processes / วินัย วีระวัฒนานนท์

โดย วินัย วีระวัฒนานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.0083 ว619ก] (1).

การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา / เชิญ สามารถ

โดย เชิญ สามารถ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.7 ช745ก] (1).

งานฟาร์ม : กลยุทธ์สำคัญของการศึกษาเกษตร / นพคุณ ศิริวรรณ

โดย นพคุณ ศิริวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630 น166ง] (1).

ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน : คู่มือการเรียนการสอนการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมสำหรับครูอาจารย์ และผู้นำชุมชน / โดย อมร รักษาสัตย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อมร รักษาสัตย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 321.80712 ป236] (1). Checked out (1).

คู่มือครูวิชาศิลปศึกษา ศ 017 = พาณิชยศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดร้าว, 2528ชื่อเรื่องอื่น: พาณิชย์ศิลป์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (3).

รายงานการวิจัยเรื่อง การดำเนินการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ / กรมพลศึกษา

โดย กรมพลศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การดำเนินการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.7 ห447ก] (1).

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี...ที่เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทักษะฯ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เล่ม 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ช] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th