ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.91 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

หลักการสอนวิชาภาษาไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 375 ก442ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ์, 2506สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375 ก442ห] (1).

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา 105 สวัสดิศึกษาช่าง / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 614.85 ก442อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: สุขศึกษา 105 สวัสดิศึกษาช่าง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 614.85 ก442อ] (1).

รายงานการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อวิชา เทคโน 321= การผลิตวัสดุการฟิค / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3078 ก442ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การผลิตวัสดุกราฟิค.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3078 ก442ร] (1).

รายงานการประชุมปฏิบัติการสื่อวิชาวิทย์ 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 ก442ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสถานะ: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 ก492ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 ก492ก.] (1).

รายงานการประเมินผล โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ : พื่อพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก492ร] (1).

รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิชาศึกษา 434 = การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก492ร] (1).

รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิชาภูมิ 101 = ภูมิศาสตร์ประเทศไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ภูมิศาสตร์ประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.93 ก492ร] (1).

การสัมนาวิชาหัตถศึกษา / การสัมนาวิชาหัตถกรรมศึกษา

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 745.5 ก442ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.5 ก442ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ชุดเสริมการศึกษาสำหรับครูความต้องการพิเศษในชั้นเรียน / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.158 ก492ช. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2537ชื่อเรื่องอื่น: ชุดเสริมการศึกษาสำหรับครูความต้องการพิเศษในชั้นเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.158 ก492ช.] (3).

การศึกษาหาสมรรถวิวัยของครูประถมศึกษาที่ต้องการ / กมล สุดประเสริฐ ... [และคนอืนๆ] คณะวิจัยที่ 2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.11 ก522 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.11 ก522] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th