ผลการค้นหาของคุณมี 260 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นวัตรกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 507 ว546น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 ว546น] (1).

คู่มือครูสังคมศึกษา = ประเทศของเรา ส.101 ส.102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชัน, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

เอกสารความรู้สำหรับครูกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย = ศิลปศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 700.71 ก463อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 700.71 ก463อ] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือวัด...กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก445ค] (1).

แบบเรียนภาษาอังกฤษ= English grammar drills for Thai students book II ชั้นประถมปีที่ 6 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513ชื่อเรื่องอื่น: English grammar drills for Thai students book III.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463บ] (1).

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ คม695 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ คม695 2544] (1).

คู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม ระดับก่อนประถมศึกษา / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0114 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0114 ค695] (1).

แนวการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก445น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก445น] (1).

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.3 ว546ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.3 ว546ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th