ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 270 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี...ที่เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทักษะฯ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เล่ม 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ช] (1).

คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ...ที่เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

วิทยุโรงเรียนคู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรีชั้นประถมปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2515 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.8707 ก463ว] (1).

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542?สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507 ก463ว] (1).

วิทยุโรงเรียน = คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ว] (1).

คู่มือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 311 และ ค 321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th