ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2076 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก] (1).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (ด้านร่างกาย) / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก 2548] (1). Checked out (2).

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย

โดย สุกัญญา ศรีสืบสาย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ก 2557] (1). Checked out (2).

สบายตา โมเดล : รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา = Sbitha model / ฆนัท ธาตุทอง

โดย ฆนัท ธาตุทอง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา | Sbitha mode.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.01 ฆ219ส 2555] (3).

รายวิชาการเขียนภาพทิวทัศน์ / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนภาพทิวทัศน์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 750 ท151ร 2557] (1).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline / อรรถพล อนันตวรสกุล,บรรณาธิการ

โดย อรรถพล อนันตวรสกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก446] (1).

เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ช514ด] (1).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน / ศิริพร หงส์พันธุ์

โดย ศิริพร หงส์พันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ463ก] (1).

ทักษะพื้นฐานของการผลิตสื่อการสอน / วรรณา เจียมทะวงษ์

โดย วรรณา เจียมทะวงษ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.33 ว267ท] (2).

คู่มือสร้างสื่อการสอน / วัฒนะ จูฑะวิภาต

โดย วัฒนะ จูฑะวิภาต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ว633ค] (1). Special Status (2).

นวัตรกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507 ว546น] (1).

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542?สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507 ก463ว] (1).

องค์ประกอบ และหลักการสอนภาษาไทย ในระดับประถมและมัธยมศึกษา / สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

โดย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส232อ] (1).

คู่มือครูสังคมศึกษา = ประเทศของเรา ส.101 ส.102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชัน, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th